Aanmelden

Als na het oriënteren de keuze op CBS De Parel is gevallen, kunt u uw kind hier aanmelden.

U meldt uw kind aan door het aanmeldformulier in te vullen en in te leveren op school of naar de school te mailen. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen worden aangemeld.

Na het aanmelden onderzoeken wij of we uw kind ook daadwerkelijk kunnen inschrijven. Dat hangt af van de onderwijskundige zorg die uw kind nodig heeft en of wij daar aan kunnen voldoen.
U ontvangt binnen 6 weken na de aanmelding van ons bevestiging of uw kind ook daadwerkelijk geplaatst kan worden op onze school.
De datum van inschrijving is de datum waarop het onderwijs daadwerkelijk gaat starten. Dat is meestal de vierde verjaardag van uw kind, of de eerste schooldag na de vakantie waarin uw kind vier wordt.
De leerkrachten van de groep waarin uw kind uiteindelijk ingeschreven wordt nemen een paar weken van tevoren contact met u op om u te voorzien van alle informatie en eventueel afspraken over het wennen te maken.
Alle afspraken rondom aanmelden zijn beschreven in onze aanmeldprocedure.

Wilt u voor de aanmelding van uw kind graag een rondleiding en/of kennismakingsgesprek? Neemt u dan even contact op, u bent van harte welkom.

Natuurlijk zijn ook oudere kinderen welkom op onze school. Omdat het dan over een overdracht gaat vanuit een andere school, nemen wij altijd contact op met de school waar het kind tot dan toe zit. Dit doen wij om te kijken óf we en op welke manier we kunnen voorzien in de onderwijsbehoefte van uw kind. Daarnaast om de eventuele overgang voor uw kind zo soepel mogelijk te laten verlopen.  En natuurlijk nodigen wij u ook uit om onze school te komen bekijken!

Uw kind inschrijven?

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op!