Ons onderwijs

Onderwijsbehoeften staan centraal
Op De Parel staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal. Ieder kind heeft stimulerende en belemmerende factoren, waar onderwijsbehoeften uit voort komen. In de groepen proberen we daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. 

Onze leerlingen in de groepen 1/2 leren vooral spelend en wordt veel les gegeven in kleine instructiekringen terwijl de overige leerlingen lekker spelend aan het ontwikkelen zijn. In die kleine kringen biedt de leerkracht een passende uitleg aan een klein groepje leerlingen. Het aanbod in spelend leren wordt door de leerkrachten passend bij de doelen ontwikkeld, vanuit het thema wat in een periode centraal staat. We volgen de ontwikkeling van onze kleuters op verschillende leerlijnen. Zo is steeds duidelijk wat het volgende doel is wat aan bod mag komen. 

In de hogere groepen werken we met verschillende methodes die de leerstof in blokken aanbieden. Uitleg geven wij volgens het Doordracht Passend Lesmodel. In deze manier van lesgeven staat het doel van de les centraal, waarbij het uitgangspunt is dat alle leerlingen deelnemen aan de les. De leerkracht past controle van begrip toe tijdens de instructie. Dit is een lestechniek waarmee de leerkracht snel in beeld heeft welke kinderen verder kunnen omdat ze dit doel al beheersen.

De leerstof is verdeeld in blokken. Per blok werken de leerkrachten met een blokplan waarin duidelijk is welke doelen er behaald moeten worden en welke kinderen daar aandacht in nodig hebben of al sneller verder kunnen. Ook wordt middels de blokplannen bekeken of de doelen die nog niet geheel behaald worden later nog terugkomen in de methode, of dat deze doelen extra ingepland moeten worden.
Vanaf groep 3 werken de kinderen ook regelmatig met een Chromebook. Daarop kan geoefend worden met spelling en rekenen naast het werk op papier. Software kan prima bijhouden hoe vaardig een leerling is in een  bepaald doel en eventueel herhaalstof aanbieden. Vanaf groep 6 gaan de verschillen tussen leerlingen steeds duidelijker worden en is de software een goed hulpmiddel om de lesstof goed bij de kinderen aan te laten sluiten. 

De zaakvakken aardrijkskunde, natuur/techniek en geschiedenis bieden wij vanaf groep 4 thematisch aan met de methode Faqta. Alles is tenslotte met elkaar verbonden. Door in thema’s te werken hebben de leerlingen minder verschillende vakken per week en is er meer focus op wat er geleerd moet worden. Ook komen onderzoeken, proefjes en het werken aan eigen leervragen aan bod. Nieuwsgierig zijn, vragen stellen, informatie op kunnen zoeken en kunnen beoordelen zijn naast kennisoverdracht belangrijke zaken die hierbij aan bod komen. 

Kanjerschool
Leer meer

Leerlingzorg

Leer meer