Kanjerschool

Hoe wij uitvoering geven aan sociale veiligheid op school is beschreven in ons Kanjerprotocol.

Als kanjerschool streven we de volgende doelen na

Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën

bij pesten en andere conflicten.

Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

Leren om verantwoordelijkheid te nemen.