Het Team

Een fantastisch betrokken team

Personeel

Directeur
Jaap van den Hoek

Interne Begeleiding
Denise Los (bovenbouw)
Kitty Hehewert (onderbouw)

Bouwcoördinatoren
Nikki Visser, bovenbouw
Liesbeth Oldenburg, onderbouw

Vakleerkrachten gymnastiek
Vacature

Onderwijs ondersteunend personeel
Stijn Hendrix, onderwijsassistent

Leerkracht plusklas
Elsa van Praag

Leerkrachten

Merel Roos & Stephanie Breedveld
Groep 1/2A
Email: groep12a.parel@scpo-albrandswaard.nl
Henny Hommersom & Annelies Bakker
Groep 1/2b
Email: groep12a.parel@scpo-albrandswaard.nl
Sharon Vink & Carolien Westdijk
Groep 1/2C
Email: groep12c.parel@scpo-albrandswaard.nl
Cora Polfliet & Liesbeth Oldenburg
Groep 3
Email: groep3.parel@scpo-albrandswaard.nl
Alexandra Kamies & Annick vd Boogaart
Groep 4
Email: groep4.parel@scpo-albrandswaard.nl
Alex Bioch
Groep 5
Email: groep5.parel@scpo-albrandswaard.nl
Nikki Visser & Titia Hartog
Groep 6
Email: groep6.parel@scpo-albrandswaard.nl
Amy Dirks
Groep 7A
Email: groep7a.parel@scpo-albrandswaard.nl
Elise Lodder
Groep 7b
Email: groep7b.parel@scpo-albrandswaard.nl
Caroline Broeksema & Karina Hogeveen
Groep 8
Email: groep8a.parel@scpo-albrandswaard.nl

Verlof personeel

Als leerkrachten afwezig zijn, regelen wij als dit kan de vervanging met onze vaste invalkrachten. Soms wordt er gebruik gemaakt van een vervanger via een uitzendbureau. Als het nodig is, zullen we soms ambulante leerkrachten inzetten om een afwezige leerkracht te vervangen. Dat kan echter niet te vaak in verband met hun eigen takenpakket. In de afgelopen jaren is het bijna altijd gelukt om korte of langere vervangingen goed in te vullen. Als het echt niet anders kan, verdelen wij een groep op over meerdere groepen. In het uiterste geval kan het voorkomen dat een groep naar huis wordt gestuurd.