Het Team

Een fantastisch betrokken team

Personeel

Directeur
Jaap van den Hoek

Interne Begeleiding
Astrid Ruizeveld de Winter (bovenbouw)
Kitty Hehewert (onderbouw)

Bouwcoördinatoren
Denise Los, bovenbouw
Liesbeth Oldenburg, onderbouw

Vakleerkrachten gymnastiek
Frank Bouterse, (dinsdag)

Onderwijs ondersteunend personeel
Sharon Vink, leerkrachtondersteuner

Leerkrachten

Merel Roos
Lerares van: Groep 1/2A
Email: groep12a.parel@scpo-albrandswaard.nl
Desiree van Reeuwijk
Lerares van: Groep 1/2A
Email: groep12a.parel@scpo-albrandswaard.nl
Annelies Bakker
Lerares van: Groep 1/2B
Email: groep12b.parel@scpo-albrandswaard.nl
Henny Hommersom
Lerares van: Groep 1/2B
Email:  groep12b.parel@scpo-albrandswaard.nl
Janneke Seegers
Lerares van: Groep 1/2C
Email: groep12c.parel@scpo-albrandswaard.nl
Liesbeth Oldenburg
Lerares van: Groep 3
Email: groep3.parel@scpo-albrandswaard.nl
Karen Beekhuizen
Lerares van: Groep 3
Email: groep3.parel@scpo-albrandswaard.nl
Alexandra Kamies
Lerares van: Groep 4
Email: groep4.parel@scpo-albrandswaard.nl
Cora Polfliet
Lerares van: Groep 5
Email: groep5.parel@scpo-albrandswaard.nl
Stephanie Breedveld
Lerares van: Groep 5
Email: groep5.parel@scpo-albrandswaard.nl
Elise Lodder
Lerares van: Groep 6A
Email: groep6a.parel@scpo-albrandswaard.nl
Titia Hertog
Lerares van: Groep 6B
Email: groep6b.parel@scpo-albrandswaard.nl
Alex Bioch
Leraar van: Groep 6B
Email: groep6b.parel@scpo-albrandswaard.nl
Nikki Visser
Lerares van: Groep 7
Email: groep7.parel@scpo-albrandswaard.nl
Denise Los
Lerares van: Groep 8A
Email: groep8a.parel@scpo-albrandswaard.nl
Eline Jansen
Lerares van: Groep 8A
Email: groep8a.parel@scpo-albrandswaard.nl
Amy Dirks
Lerares van: Groep 8B
Email: groep8b.parel@scpo-albrandswaard.nl
Rita Meijer
Lerares van: Groep 8B
E-mail: groep8b.parel@scpo-albrandswaard.nl
Elsa van Praag
Lerares van: Groep 8B & Plusklas

Verlof personeel

Als leerkrachten afwezig zijn, regelen wij als dit kan de vervanging met onze vaste invalkrachten. Soms wordt er gebruik gemaakt van een vervanger via een uitzendbureau. Als het nodig is, zullen we soms ambulante leerkrachten inzetten om een afwezige leerkracht te vervangen. Dat kan echter niet te vaak in verband met hun eigen takenpakket. In de afgelopen jaren is het bijna altijd gelukt om korte of langere vervangingen goed in te vullen. Als het echt niet anders kan, verdelen wij een groep op over meerdere groepen. In het uiterste geval kan het voorkomen dat een groep naar huis wordt gestuurd.