Over ons

Missie & Visie

Onze visie

We doen het samen…
Want we kunnen het niet alleen! Samenwerken is een onmisbare vaardigheid in deze tijd. Leerkrachten werken samen in teams. De school betrekt ouders bij het onderwijs, ook kinderen werken en leren regelmatig van en met elkaar. Zo ontwikkelen de leerlingen sociale, emotionele en interculturele vaardigheden.

Passend bij de huidige tijd…
Wij geven les aan de leerlingen die geboren zijn in het tijdperk waarin ICT standaard overal aanwezig is en met alles is verbonden. ICT is vanzelfsprekend in hun leven, met de grote voor- en nadelen.

In ons onderwijs gebruiken wij ICT als hefboom ter verrijking en versterking van ons onderwijs en om leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden mee te geven.

Passend bij mogelijkheden…
Bij ons kan iedere leerling zich naar eigen mogelijkheid ontwikkelen. Binnen onze jaargroepen werken we daarom op verschillende niveaus en houden we rekening met onderwijskundige behoeften van onze leerlingen. Voor kinderen met specifieke onderwijskundige behoeften organiseren wij -binnen de grenzen van ons schoolondersteuningsprofiel- extra ondersteuning.

Gericht op persoonsontwikkeling en wereldburgerschap…
Kinderen zijn van nature leergierig en nieuwsgierig. Kinderen leren vaardigheden en ontdekken talenten en interesses. Ze leren vragen te stellen en te onderzoeken. Ze leren leren én ze leren zich sociaal vaardig te gedragen, gezonde keuzes te maken en voldoende te bewegen. Zo komt elke leerling tot een diepe leerbeleving!

Identiteit

Wij zijn Christelijke basisschool De Parel

Een gezellige basisschool waar ouders en kinderen welkom zijn! We laten kinderen kennismaken met het christelijk geloof door gebed, verhalen uit de bijbel, liedjes en samenwerking met de kerken. Of leerlingen nu thuis christelijk worden opgevoed of niet, je mag er zijn! Wij vieren de christelijke feestdagen, waarbij het accent ligt op de Bijbelse vertaling van deze feesten. We verwachten dat onze leerlingen deelnemen aan deze vieringen, ze zijn onderdeel van ons onderwijsaanbod. Onze collega’s zijn allemaal net zo verschillend als onze ouders en leerlingen. Zo ook hun geloofsbeleving. Zij kiezen wel allemaal bewust voor het lesgeven op een Christelijke school, en geven allemaal invulling aan dit stukje van onze schoolidentiteit.