Opvang en overblijf

Opvang
De Parel biedt alleen opvang tussen de middag. Omdat wij met een continurooster werken spelen en eten alle kinderen tussen de middag op school. Daarvoor werken wij samen met Halojobbing. Halojobbing organiseert sport, spel en toezicht op ons schoolplein in de middagpauze. Daarvoor werken zij samen met vrijwilligers en een leerkrachtondersteuner.

Peuterspeelzaal, De Blokkentoren

In onze school zit peuterspeelzaal De Blokkentoren. Zij vallen onder het bestuur van Gro-Up kinderopvang. Wij vinden het fijn dat zij een plekje hebben in onze school, omdat dit de samenwerking tussen peuteropvang en kleuteronderwijs versterkt.

Voorschoolse opvang
Onze deuren gaan open om 08:15, de kinderen kunnen inlopen tot 08:30, dan starten de lessen. Wij bieden voor die tijd zelf geen opvang, u kunt gebruik maken van verschillende BSO diensten in de omgeving. Zij kunnen uw kind voor schooltijd opvangen en vervoer naar school verzorgen.

Tussenschoolse opvang

De Parel werkt met een continurooster, waarbij alle kinderen tussen de middag op school pauzeren. De middagpauze bestaat uit een half uur begeleid buitenspelen en een kwartier eten. Dit wordt begeleid door personeel wat wij inhuren bij Halojobbing, in samenwerking met vrijwilligers. De kosten hiervan betaalt de school, ook besteden we hier een gedeelte van de vrijwillige ouderbijdrage aan. Voor overblijven worden verder geen aparte kosten gerekend.

Voor- en naschoolse opvang

De Parel biedt zelf geen naschoolse opvang. U kunt gebruik maken van de diverse BSO’s in de omgeving. Zij komen de kinderen uit school halen.

Voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door externe partijen in de regio. Van Gameren, Jip & Janneke, Partout Polderpioniers en Partout Smallsteps zijn voorbeelden van organisaties waar onze leerlingen voor- of na schooltijd naar toe gaan.