Protocollen

Privacystatement
Onze school heeft vertrouwen en privacy hoog in het vaandel. Ons privacy-statement geeft aan hoe we omgaan met de aan ons via de site toevertrouwde data. (versie 1, 23 mei 2018)

De Parels PrivacystatementDownload

Protocol ziekteverzuim leerlingen
Dit protocol beschrijft een vaste procedure bij frequent en/of langdurig ziek-zijn en is tot stand gekomen in samenspraak met CJG Rijnmond.

De Parels Protocol ziekteverzuim voor leerlingenDownload

Protocol luizen
Dit protocol is geschreven om u te informeren over hoofdluis. Hier vindt u informatie over het behandelen van hoofdluis en tevens de aanpak van onze school omtrent hoofdluis.

De parels Protocol voor luizenDownload

Protocol time-out/schorsing/verwijderingen/onaanvaardbaar gedrag ouders
Hier vindt u alle informatie over een time-out, schorsing of verwijdering zoals wij dat hebben vastgesteld binnen onze vereniging.

De Parels Protocol voor time-out/schorsing/verwijdering/onaanvaardbaar gedrag oudersDownload

Protocol te laat komen
In dit protocol wordt beschreven hoe wij als basisschool omgaan met leerlingen die ongeoorloofd te laat komen.

De Parels Protocol voor te laat komenDownload

Protocol sociale media
Wij vinden het belangrijk om bewust om te gaan met Sociale Media en we verwachten dit ook van onze leerlingen en ouders/verzorgers. Wij hebben hiervoor een aantal uitgangspunten op een rij gezet.

De Parels Protocol voor social mediaDownload

Gedragscode Scholen VPCBO te Albrandswaard
In dit document vindt u de gedragscode scholen VPCBO te Albrandswaard, zoals wij dat hebben vastgesteld binnen onze vereniging.

De parels Protocol gedragscode scholen VPCBO te AlbrandswaardDownload

Communicatieplan CBS De Parel
In dit plan beschrijven wij waarom en op welke manier we de komende jaren aandacht willen besteden aan communicatie in en rondom de school.

De parels CommunicatieplanDownload

Pestprotocol
Op dit moment (begin 2019) wordt er gewerkt aan een aangepast pestprotocol, geïntegreerd met de ‘Kanjertraining’.

De Parels Protocol voor pestenDownload

Leerlingen vervoer

De parels leerlingen vervoerDownload

School ondersteuning profiel

De parels school ondersteuning profielDownload

aanmeldprocedure

De parels aanmeldprocedureDownload