Protocollen

Protocol luizen
Dit protocol is geschreven om u te informeren over hoofdluis. Hier vindt u informatie over het behandelen van hoofdluis en tevens de aanpak van onze school omtrent hoofdluis.

Protocol hoofdluisDownload

Protocol te laat komen
In dit protocol wordt beschreven hoe wij als basisschool omgaan met leerlingen die ongeoorloofd te laat komen.

De Parels Protocol voor te laat komenDownload

Sociale Veiligheid Protocol
U vindt in dit document de onderdelen: Doelen, De uitgangspunten, Wat doen we preventief en hoe doen we dat en Wat doen we als het mis gaat en hoe doen we dat?

Sociale Veiligheid Protocol KanjertrainingDownload

Leerlingen vervoer

De parels leerlingen vervoerDownload

School ondersteuning profiel

De parels school ondersteuning profielDownload

aanmeldprocedure

De parels aanmeldprocedureDownload