Schooladviezen

In groep 7

In groep 7 leggen we in de tweede helft van het schooljaar het traject rondom de overstap naar het voortgezet onderwijs aan u uit op een ouder informatieavond.

 • De leerlingen doen in het voorjaar mee met de digitale adaptieve intelligentietest ADIT van het bedrijf A-Vision. Ook maken ze de Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Jeugd (NPV-J).
 • De adviescommissie neemt het beeld van de leerkracht, de uitslagen van de ADIT en NPV-J samen met de resultaten van het onderwijs in de klas in overweging en formuleert een voorlopig advies.
 • In juni wordt het voorlopig advies aan uw kind en u, door de leerkracht, toegelicht in het voorlopige adviesgesprek.
 • In de herfst kunt u met het voorlopig advies gericht open dagen gaan bezoeken.
De overstaproutekaart

In groep 8

 • De kinderen maken in januari hun laatste citotoetsen van het leerlingvolgsysteem.
 • De adviescommissie bespreekt de ontwikkeling, ambities en opbrengsten van het kind tot zover door en vergelijkt dit met het voorlopige schooladvies.
 • De adviescommissie stelt het definitieve advies vast.
 • De leerkrachten maken het onderwijskundig rapport (OKR) voor de vervolgschool klaar.
 • U ontvangt het concept OKR en definitieve advies schriftelijk ter voorbereiding op het adviesgesprek.
 • Het definitieve advies wordt in een adviesgesprek aan u toegelicht.
 • U kunt uw visie op het advies en eventuele opmerkingen aan het OKR toevoegen.
 • Met uw ondertekening wordt het OKR definitief. U ontvangt dan een brief met een code.
 • Deze code geeft u af bij de middelbare school waar u uw kind wilt aanmelden. Zo heeft alleen die school inzage in het OKR van uw kind.
 • In mei maken de leerlingen de digitale variant van de centrale eindtoets. Als de uitslag van de toets hoger is dan het definitieve advies heroverweegt de school of het advies naar boven kan worden bijgesteld. Het advies wordt nooit naar beneden bijgesteld, ook niet als de uitslag lager is dan het gegeven schooladvies.