Vrijwillige ouderbijdrage

Missie & Visie

Op de Parel vragen we aan ouders een vrijwillige bijdrage voor diverse kosten die Het Rijk niet vergoed. Op De Parel is deze bijdrage €60,- Daarvan bekostigen we diverse leuke activiteiten voor de kinderen, zoals diverse feestdagen, activiteiten in de kinderboekenweek, een paaslunch, attracties voor de sportdag etc. Ook gebruiken we een gedeelte van de ouderbijdrage om de vrijwilligers van de middagopvang een vergoeding te kunnen geven. Naast de vrijwillige ouderbijdrage vragen wij ook geld voor het schoolreisje in groep 1 t/m 7 en het schoolkamp in groep 8. Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangt u een link via Parro. U kunt daarbij ook aangeven niet te willen of kunnen betalen. Dat respecteren we. Als u dit aangeeft ontvangt u van die betreffende betaalopdracht ook geen herinneringen meer.

Vrijwillig is écht vrijwillig
Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage betalen wij dingen, die wij anders niet zouden kunnen bekostigen. Wij zijn blij dat de meeste ouders deze bedragen betalen. Het betalen van de bijdrage is niet verplicht. Ook sluiten wij geen kinderen uit van deelname wanneer er niet wordt betaald, wij vinden het belangrijk dat alle kinderen aan alle activiteiten mee kunnen doen. Geld mag daarin niet de belemmerende factor zijn. Ook de gemeente kan iets betekenen: Voor ouders die deze last niet goed kunnen dragen is binnen de gemeente Albrandswaard het ‘kindpakket’ beschikbaar. Meer informatie vindt u op: 

https://www.albrandswaard.nl/regeling-meedoen