Ziekmelden / verlof aanvragen

Het ziek of afwezig melden van uw kind doet u hier:
Ziek of afwezig melden via Parro

Verlof aanvragen

Als uw kind 4 jaar is, valt het nog niet onder de leerplichtwet. Wel verwachten we uw kind op school als het bij ons is ingeschreven en verwachten we dat u ons informeert wanneer uw kind onverhoopt niet op school komt.

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig en wordt dan elke schooldag op school verwacht.

Als uw kind verlof nodig heeft moet u dit in de gemeente Albrandswaard aanvragen bij de leerplichtambtenaar. U downloadt het verlof formulier. U vult het formulier in en stuurt dit per mail naar de leerplichtambtenaar: leerplicht@albrandswaard.nl. De leerplichtambtenaar voorziet de verlofaanvraag van advies (t/m 10 dagen) en stuurt het formulier voorzien van advies naar de schooldirectie.

De directeur neemt een besluit over het verlof (t/m 10 dagen) op basis van het advies van de leerplichtambtenaar. Deze zal zich daarbij altijd aan de wet moeten houden. De directeur maakt zijn besluit schriftelijk kenbaar aan de ouder(s)/verzorger(s), door middel van het verlof formulier.

De leerplichtambtenaar neemt een besluit over verlof van meer dan 10 dagen.– Bij ongeoorloofd schoolverzuim, dus verzuim zonder toestemming, stelt zij een onderzoek in.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de leerplichtregels in Nederland.