Ziekmelden / verlof aanvragen

Het ziek of afwezig melden van uw kind doet u hier:
Ziek of afwezig melden via Parro

Verlof aanvragen

Als uw kind 4 jaar is, valt het nog niet onder de leerplichtwet. Wel verwachten we uw kind op school als het bij ons is ingeschreven en verwachten we dat u ons informeert wanneer uw kind onverhoopt niet op school komt.

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig en wordt dan elke schooldag op school verwacht.

Als uw kind verlof nodig heeft moet u dit aanvragen bij de directie. U downloadt het verlofformulier. U vult het formulier in en stuurt dit per mail naar directie.parel@scpo-albrandswaard.nl. De directeur kan (binnen de wet) besluiten om het verlof (max. 10 dagen) toe te kennen. Over verlof langer dan 10 dagen wordt besloten door de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Soms vraagt de directie advies over een verlofaanvraag korter dan 10 dagen aan de leerplichtambtenaar. Zo zorgen we dat alle scholen de wet op dezelfde manier toepassen. De directie zal het advies van de leerplichtambtenaar vrijwel altijd overnemen.

De directeur maakt zijn besluit per mail kenbaar aan de ouder(s)/verzorger(s), door middel van het verlof formulier.

De leerplichtambtenaar neemt een besluit over verlof van meer dan 10 dagen.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim.

De Parel meldt verzuim bij de leerplichtambtenaar bijvoorbeeld als:

  • Alle kinderen uit hetzelfde gezin afwezig zijn en er een vermoeden bestaat dat het gezin op vakantie is.
  • Kinderen voorafgaand of aansluitend aan een vakantie zijn ziekgemeld.
  • Kinderen afwezig zijn op dagen waarvoor eerder een verlofaanvraag is afgewezen.

De leerplichtambtenaar kan een onderzoek instellen en bij ongeoorloofd verlof eventueel een sanctie opleggen.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de leerplichtregels in Nederland.

Onze verlofaanvragen top-5:

Deze verlofaanvragen zien we regelmatig langskomen, maar er wordt (meestal) geen verlof gegeven in deze gevallen:

  • De vliegtickets zijn veel goedkoper als we een paar dagen eerder weggaan.
  • Ik had al geboekt, maar wist niet dat de kinderen geen vrij hadden die dagen. (vakantie- en studiedagen zijn voor de start van het schooljaar al bekend en op de website te vinden)
  • Het jubileum van opa en oma vieren we met een weekeinde weg, dus we willen vrijdag al (eerder) weg. ( u kunt wél verlof krijgen als het jubileum écht op de dag zelf gevierd wordt en dat een schooldag is. Aan te tonen met een trouwboekje oid).
  • Ik kan geen vakantie nemen in de zomervakantie, dus ik wil op een ander moment. (dat geldt alleen bij specifiek zeer seizoensgebonden activiteiten, niet standaard voor ondernemers die in de zomer personeelstekort hebben).
  • Mijn sportclub heeft een kamp in het buitenland, dus we willen een dag eerder vertrekken